Materialegenskaper för tekniska keramer (konstruktionskeramer)

Egenskap Enhet Al2O3 AlN Al2TiO5 ZrO2 Si3N4 SiC WC/Co Rostfritt stål
Densitet kg/dm3 3.9 3.4 3.7 5.9 3.2 3.2 15.0 7.9
Hårdhet, Vickers (GPa) 17.2 10.6 3.7 11.4 14.0 22.0 13.7 2.0
Böjhållfasthet MPa 390 310 30 1000 900 500 2500 200σs 500σb
Tryckhållfasthet MPa 2400 1900 200 3000 3600 2200 6000 200σs 500σb
Elasticitetsmodul GPa 380 320 20 210 300 430 600 200
Brottseghet, K1c MPa∙m1/2 5.0 3.7 1.0 9.0 6.5 4.0 12 50
Termisk utvidgning K-1∙10-6 8.0 4.6 1.0 11.0 3.0 4.2 5.0 17.0
Värmeledning W/(m∙K) 32 150 1.4 3.0 20 110 95 16
Termochock, ΔT K 200 190 1200 300 700 400 650 -
Max anv.temp. i luft °C 1600 700 900 900 1200 1500 500 800
Volymresistivitet Ω∙cm 1013 1014 - 1013 1014 104 2∙10-6 10-4

 

Tillbaka