Materialegenskaper för teknisk keramik (traditionella keramer)

Egenskap Enhet Kvarts-porslin Al2O3-porslin Al2O3
85%
Steatit Kordierit Chamotte Bearbetbar
glaskeram
Densitet kg/dm3 2.4 2.8 3.5 2.7 2.1 2.0 2.5
Öppen porositet % 0 0 0 0 9 8 0
Böjhållfasthet MPa 90 180 340 170 30 35 90
Elasticitetsmodul GPa 80 120 280 100 50 50 70
Hårdhet Mohs skala 7-8 8-9 8-9 7-8 6-7 6-7 5-6
Termisk utvidgning K-1∙10-6 5.9 6.0 7.3 7.7 2.4 4.4 11
Värmeledning W/(m∙K) 1.6 2.5 18 2.3 1.5 1.5 1.5
Termochock, ΔT K 180 180 220 135 >700 >700 100
Max anv.temperatur °C 1000 1400 1400 1300 1250 1500 800 (1000)
Elgenomslag kV/mm 40 40 35 35 - - 40
Dielektrisk förlust vid 1MHz 7∙10-3 10∙10-3 9∙10-4 2∙10-3 - - 7∙10-3
Volymresistivitet Ω∙cm 1012 1014 1014 1010 109 - 1016

 

Tillbaka