Vi har kompetens inom tekniska keramer

Innovatec Ceramics har lång erfarenhet av hela tillverkningskedjan för keramiska material, vilket omfattar idégenerering, materialval, design, konstruktion, syntes, beredning, produktframställning, analys och testning för en rad applikationer inom nedanstående tre huvudområden.

Exempel på projekt som vi har arbetat med

Forskning och utveckling vid Innovatec Ceramicstekniska keramer - kompositer

Innovatec Ceramics AB bedriver även egen forskning, i hyrda lokaler i Göteborg, för att behålla spetskompetens inom utvalda områden. Bland annat utvecklas teknologi för tillverkning av kerammatriser förstärkta med långfibrer, för användning vid höga temperaturer.

En process för fiberlindning kombinerad med slurry-infiltration har tagits fram och utvecklas kontinuerligt. Framställda grönkroppar torkas varsamt med olika tekniker och sintras eller reaktionsbinds därefter, för att slutligen utvärderas avseende mekaniska egenskaper och mikrostruktur.

En licentiat-avhandling vid Chalmers Tekniska Högskola utgör utgångspunkten för detta forskningsarbete.