Keramisk Kompetens

VI HAR STOR KOMPETENS INOM TEKNISKA KERAMER

Innovatec Ceramics har omfattande erfarenhet av hela tillverkningskedjan för keramiska material, vilket omfattar idégenerering, materialval, design, konstruktion, syntes, beredning, produktframställning, analys och testning för en rad applikationer inom nedanstående tre huvudområden.

 • Konstruktionskeramer
 • Funktionella keramer inklusive elektrokeramer
 • Traditionella keramer
keramisk_isolator_elektrod

Exempel på projekt som vi har arbetat med

 • Kerammatriskompositer (CMC) till gasturbiner i jetplan för ökad prestanda
 • Whiskers-förstärkt kiselnitrid (Si3N4) för vändskär till svarvar
 • Keramiska substrat för katalytisk högtemperaturförbränning
 • Avgaskanaler av aluminiumtitanat (Al2TiO5) för ingjutning i motorblock
 • Ventiler av reaktionsbunden kiselnitrid (RBSN) till ny förbränningsmotor
 • ”Low temperature co-fired ceramics” (LTCC) med integrerad passiv elektronik
 • Tejpgjutning av substrat av aluminiumoxid (Al2O3) för elektronikindustrin
 • Piezoelektriska keramer (PZT) i multilagerstrukturer för aktuatorer
 • Piezokeramer som avancerade mätgivare
 • Keramiska vågledarfönster till mikrovågs-reaktorer och ugnar
 • Radarabsorberande material och strukturer för höga temperaturer
 • Reaktionsbunden mullit (Al6Si2O13) utgående från Al:Si-legering
 • Ny metod att forma keramiska kulor med protein som konsolideringsmedel
 • Formsprutning av magneter av barium- och strontium-ferrit (Ba/SrFe12O19)
 • Teknik för beläggning av soler på oxidiska ytor genom elektrostatisk adsorption
 • Tandimplantat av zirkoniumdioxid (ZrO2) stabiliserad med yttriumoxid (Y2O3)
 • Emalj för beläggning av gjutgjärnsdetaljer till dieselmotorer
 • Återvinning av kerambaserade restprodukter inom metallindustrin
 • Livscykelanalys (LCA) för framställning av produkter av kiselkarbid (SiC)

Forskning och utveckling vid Innovatec Ceramics

Innovatec Ceramics AB bedriver även egen forskning, i hyrda lokaler i Göteborg, för att behålla spetskompetens inom utvalda områden. Bland annat utvecklas teknologi för tillverkning av kerammatriser förstärkta med långfibrer, för användning vid höga temperaturer.

En process för fiberlindning kombinerad med slurry-infiltration har tagits fram och utvecklas kontinuerligt. Framställda grönkroppar torkas varsamt med olika tekniker och sintras eller reaktionsbinds därefter, för att slutligen utvärderas avseende mekaniska egenskaper och mikrostruktur.

En licentiat-avhandling vid Chalmers Tekniska Högskola utgör utgångspunkten för detta forskningsarbete.