Tekniska keramer till låga priser!

Vi säljer tekniska keramer och teknisk keramik

När ni behöver keramiska detaljer eller önskar teknisk support ska ni vända er till oss.
Vi har lång erfarenhet inom keramområdet och kan tillverka rätt keramisk produkt till just er applikation. Tack vare en slimmad organisation och effektiv produktion av keramer kan vi erbjuda låga priser i såväl Finland, Norge, Danmark som Sverige. Vi ser fram emot att höra av er.

keramisk platta av aluminiumoxid
Innovatec Ceramics

Tekniska keramer

De tekniska keramer som vi i första hand erbjuder är aluminiumoxid, zirkoniumoxid, aluminiumnitrid, kiselnitrid och kiselkarbid. Dessa fem keramer utmärker sig genom hög mekanisk hållfasthet, hög hårdhet samt god nötnings-, värme- och korrosionsresistens. Förutom aluminiumnitriden och kiselkarbiden så har keramerna också god elektriskt och termiskt isolerande förmåga. Andra fördelar är låg specifik vikt och låg friktionskoefficient. Sedan finns det ytterligare materialspecifika karaktärsdrag hos varje enskilt keramiskt material som utnyttjas i diverse tillämpningar. Utöver de ovan nämnda tekniska keramerna så marknadsför vi även keramer som bornitrid, teknisk steatit, mullit och kordierit. Fråga oss så hjälper vi er med materialvalet.

Tekniska keramer används normalt för att höja prestandan i en produkt eller för att effektivisera en tillverkningsprocess. Ofta är det bara keramer som fungerar tack vare deras unika egenskaper jämfört med andra material. I många fall är det hög temperatur som sätter begränsningen för material som metaller och polymerer. Se tabell över materialegenskaper för tekniska keramer.

Innovatec Ceramics

Sänd oss en ritning så återkommer vi med en prisoffert snarast

Tekniska keramiska komponenter är vanligtvis anpassade efter kundens önskemål. Vi ser därför fram emot att ni sänder oss en ritning, gärna med en kort beskrivning av applikationen samt eventuella materialkrav, så återkommer vi med en attraktiv offert. För enklare keramiska komponenter som plattor, rör, stänger och brickor räcker det med dimensioner, eventuella toleranser och önskat keramiskt material.

keramiska isolatorer av teknisk keramik
Innovatec Ceramics

Teknisk keramik

Ett annat verksamhetsområde är teknisk keramik. Dessa keramer är billigare än rena tekniska keramer och används i applikationer där kraven inte är lika höga. Teknisk keramik tillhör egentligen gruppen traditionella keramer, men benämns ”teknisk” eftersom komponenter av traditionella keramiska material används i tekniska applikationer. Materialen kan bestå av porslin, steatit, kordierit, chamotte eller lågvärdig aluminiumoxid. Läs mer om detta under ”Om keramer”.

produkt av bearbetbar glaskeram
Innovatec Ceramics

Bearbetbara glaskeramer

Vi erbjuder även bearbetbara glaskeramer typ MACOR. Komplexa detaljer bearbetas ur färdiga ämnen av ett speciellt glasmaterial till färdiga produkter. Små serier med komplexa geometrier kan produceras kostnadseffektivt, snabbt och till snäva toleranser. Dessa keramiska material är mycket goda termiska och elektriska isolatorer, både vid låga och höga temperaturer. Berabetbara glaskeramer är skörare och har lägre hållfasthet jämfört med andra tekniska keramer. Detta måste beaktas om materialet ska användas i tekniska applikationer. Se tabell över materialegenskaper för teknisk keramik.

keramiska produkter av aluminiumoxid

Tekniska keramer –
fri rådgivning och allmänna tips:

  • Design och konstruktion
  • Val av teknisk keram
  • Produktutveckling
  • Applikationsanpassning
  • Frågeställningar som rör keramer
  • Utvärdering av er produkt

Utveckling av tekniska keramer

Vi bistår gärna med utveckling av keramiska komponenter och applikationer. Tack vare vår kompetens får ni fram önskad keramisk komponent med rätt egenskaper. Hör av er så berättar vi mer.